söndag 4 mars 2018

I de gamla gyllne dagar1. I de gamla gyllne dagar där i staden Jeriko 
fanns en gång en man, Sackeus hette han. 
Han var ganska kort till växten, 
som vi läsa kan i texten 
där hos Lukas, annars var han en stor man. 
Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk 
fulla utav egenkärlek här i stan,
och de börja´ diskutera 
hur nån kunde sej genera 
och gå in och gästa hos en publikan. 

2. Men en dag så fick han höra att den store Mästaren 
ifrån Nasaret där skulle gå förbi. 
Och han gick från tull och låda,
gick i förväg för att skåda 
denne store Mästare från Galiléen. 
Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan,
och de börja´ diskutera 
hur nån kunde sej genera 
och gå in och gästa hos en publikan. 

3. Han såg hela skaran komma nere där vid bergets fot, 
så nu gällde det minsann att skynda på. 
Men Sackeus allvar menar, 
och bland mullbärsträdets grenar 
klev han upp för att där ostörd sitta få. 
Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan,
och de börja´ diskutera 
hur nån kunde sej genera 
och gå in och gästa hos en publikan. 

4. Men ej längre fick han sitta uppå mullbärsträdets gren, 
för när skaran drog förbi med sång och brus 
lyfte Mästar´n upp sitt öga 
till Sackeus i det höga,
sa: Stig ner, för jag vill gästa i ditt hus. 
Men naturligtvis så levde även då som nu ett folk
fulla utav egenkärlek här i stan,
och de börja´ diskutera 
hur han kunde sej genera 
och gå in och gästa hos en publikan. 

5. Men Sackeus, vilket under! Även jag fick lust att se 
denne store Mästare, som är så god. 
Jag kröp ner vid Jesu fötter, 
där min tro sköt djupa rötter
och nu är jag frälst och renad i hans blod. 
Men naturligtvis så finns det många än, som ej förstår 
att en syndare kan få bli frälst av nåd. 
Men jag tar en dag i sänder 
och är trygg i Herrens händer, 
för jag litar på Guds goda frälsningsråd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar