fredag 9 mars 2018

Jag lyfter två tomma händer

1. Jag lyfter två tomma händer,
som tiggare står jag, o Gud!
//: Nu gäller bara Jesus,
hans helighets rena skrud! ://

2. Jag lyfter två tomma händer,
nej, ingenting i dem jag har.
//: Nu gäller bara Jesus,
för hans skull är du min Far! ://

3. Jag kommer med tomma händer,
men här finns för alla att få!
//: Nu gäller bara Jesus,
den grunden ska evigt stå! ://

4. Så rik jag nu är i Jesus!
För allt som han vann är ju mitt.
//: Evighetsvåren strömmar,
och nu kan jag andas fritt! ://

Text: Trygve Bjerkrheim 1971, sv. övers. A.H.
Musik: Sigurd Lunde 1972

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar