onsdag 14 januari 2015

Jag är ej för liten
1. Jag är ej för liten
vara barn åt Gud.
//: Jag är ej för liten
vandra i hans bud ://

2. Jag är ej för liten
lyda mor och far.
//: Gud till fjärde budet
löfte fogat har ://

3. Jag är ej för liten
vara litet ljus
//: som om Jesus vittnar
här i hem och hus ://

4. Jag är ej för liten
låta Anden få
//: hjärtat till sitt tempel;
lycklig är jag då ://


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar