lördag 17 januari 2015

Jag vet på vem jag trorAlt. melodivariant:TRONS SEGER, FÖRTRÖSTAN OCH VISSHET OM SYNDAFÖRLÅTELSE

1. Jag vet på vem jag tror, 
när mina synders minne 
med ångerns bittra kval 
betungar själ och sinne. 
Botfärdig nalkas jag 
min Gud i Jesu namn 
och möter i min nöd
en öppen fadersfamn. 

2. Jag vet på vem jag tror, 
när modfälld och förlägen 
jag saknar egen kraft 
att gå den goda vägen. 
Mitt i min hjälplöshet
min bön till Jesus går, 
och helighetens kraft 
jag av hans Ande får. 

3. Jag vet på vem jag tror, 
när syndig lust och lycka 
mej söker söva in 
och i fördärvet rycka. 
Jag Jesu varning hör 
och vandrar i hans spår 
och så med heligt mod 
i frestelsen består. 

4. Jag vet på vem jag tror, 
när livets glädje rymmer 
och hjärtat brista vill 
bland oro och bekymmer. 
Jag minns vad Jesus led; 
min själ ock måste så 
igenom svåra prov 
in i Guds rike gå. 

5. Jag vet på vem jag tror, 
när dödens timme nalkas 
och dagens heta kval 
i aftonskuggan svalkas. 
Min Jesus i sin död 
har döden bragt på fall; 
han lever, och min själ 
med honom leva skall. 

6. Jag vet på vem jag tror. 
Men honom rätt jag prisar, 
när jag mitt hjärtas tro 
med verk och gärning visar, 
ej ropar "Herre" blott, 
men Herrens vilja gör. 
Blott så i Kristi tro 
jag lever och jag dör. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar