söndag 18 februari 2018

Gud hjälpe oss alla i tiden
PSALM MOT DJÄVULEN

1. Gud hjälpe oss alla i tiden
stå Djävulens välde emot.
Hans vässade vapen i striden
är list och bedrägsel och hot.
Hans djävulska makt är att fresta,
att locka den svage till svek.
Han säger sej vilja vårt bästa,
men allt är en ondskefull lek.

2. Gud hjälpe oss motstå den satan
som trår att fördärva vårt liv;
han rör sej ibland oss på gatan,
hans leende är som en kniv,
han lust är att sinnen förvrida
och locka till tysthet och fall.
Gud hjälpe det folk som får lida
för slapphet mot Belial!

3. Gud hjälpe oss alla att spjärna
mot Djävulens makt i vår nöd!
Sitt ansikte döljer han gärna
och gläds om vi tror han är död.
Men änglarna vet att han lever,
de ger oss sitt skydd om vi vill
i striden för sanningens seger.
Gud hjälpe oss alla därtill!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar