måndag 5 februari 2018

Herdar uti Betlehems ängar
1. Herdar uti Betlehems ängar
om sina lamm håller vakt,
hör en sång till harposträngar
om ett barn i krubban lagt,
skönjer ljus kring stallet blänka,
halleluja, halleluja,
vill så gärna gåvor skänka,
halleluja, halleluja!

2. Skatter äger de ju inga,
halleluja, halleluja,
men musik de fram kan bringa,
halleluja, halleluja,
går att inför barnet spela,
snart de honom framför sej ser,
så allt skönt som de kan dela
Herren de ger, Herren de ger.

3. Herdepipans toner ljuder,
halleluja, halleluja,
hjärtats lov de honom bjuder,
halleluja, halleluja.
Barnet ler med ögon ömma,
halleluja, halleluja,
Jesu blick kan ingen glömma,
halleluja, halleluja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar