fredag 16 februari 2018

Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn

1. Jesus jag viskade ödmjukt ditt namn 
när invid korsets fot jag stod,
mötte din frälsnings öppnade famn,
renades i ditt blod.
Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn 
och renades i ditt blod.

2. Jesus när stilla jag viskar ditt namn 
alla mörkrets skuggor flyr.
Vinddriven farkost finner sin hamn,
morgonen åter gryr.
Jesus o, Jesus jag viskar ditt namn 
och morgonen åter gryr.

3. Jesus när sist jag fullbordat mitt lopp 
och är löst från jordens tvång,
då är ditt namn allena mitt hopp,
evigt min jubelsång.
Jesus, o Jesus, ditt dyrbara namn 
blir evigt min jubelsång. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar