måndag 12 februari 2018

Underbar kärlek så stor1. Underbar kärlek så stor! 
Sjung det ännu en gång! 
Underbar kärlek så stor! 
Ämnet för all vår sång! 
Änglar får budskapet föra, 
herdarna hänryckta höra, 
syndare, kan den ej röra 
dej, denna kärlek så stor? 
Underbar! 
Underbar! 
Underbar! 
Underbar kärlek så stor!

2. Underbar kärlek så stor! 
Fastän du fjärran är -
underbar kärlek så stor! -
Gud dej ännu har kär! 
Kom till den levande källa, 
som ifrån korset syns välla, 
som kan din själ tillfredsställa! 
Underbar kärlek så stor! 
Underbar, 
underbar,
underbar,
underbar kärlek så stor!

3. Underbar kärlek så stor! 
Sist i Guds himmels höjd
- underbar kärlek så stor! -
bjuds dej en evig fröjd! 
Frälsad från frestelsens snaror, 
räddad från jordlivets faror
får du bland jublande skaror 
prisa Guds kärlek så stor.
Underbar,
underbar,
underbar,
underbar kärlek så stor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar