söndag 16 september 2018

Inte alla dagar är lika
1. Inte alla dagar är lika,
alla ej på glädje är rika,
inte varje dag njuter själen samma ro,
men varje dag jag får på Jesus tro.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag jag får på Jesus tro ://

2. Inte alla dagar är lätta,
många mej på prov brukar sätta.
Inte varje dag är mitt hjärta fullt av frid,
men Herrens nåd är ny i all min tid.
//: Halleluja, halleluja,
men Herrens nåd är ny i all min tid ://

3. Inte alla dagar är klara,
ofta jag i dimma får vara,
inte varje dag kan jag Herrens väg förstå,
men varje dag vill Jesus med mej gå.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag vill Jesus med mej gå ://4. Ingen dag jag nåden är värdig,
varje dag i Jesus rättfärdig.
Skulle någon dag tyckas särskilt tung och grå,
den för mej närmare mitt hem ändå.
//: Halleluja, halleluja,
den för mej närmare mitt hem ändå ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar