lördag 2 februari 2019

Vig din dyrbara ungdomstid

1. Vig din dyrbara ungdomstid
med fröjd åt din Gud allena!
Gå beslutsamt till Herrens strid,
och sjung, det kan många förena!
Aldrig skall förlorad gå
ungdomskraft som offras så
//: Gud till pris och ära ://

2. Må vi tåga i slutna led
som blicken mot fanan riktar,
egga andra att komma med
och hjälpa där krafterna sviktar.
Även förr, där enhet fanns,
alltid största segern vanns
//: Gud till pris och ära ://

3. Jesus Kristus vår Konung är
och korset vår segerfana.
Han ger kraften som framåt bär
och kröner med seger vår bana.
Genom liv och död alltså
vi vår Konung följa må
//: Gud till pris och ära ://

4. Utan Jesus din kraft förgår,
när strider och kamp det gäller.
Men om han vid din sida står,
till skönaste blomning den sväller,
och för evigheten lång
skall den bära frukt en gång
//: Gud till pris och ära ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar