söndag 17 februari 2019

Om blott Jesus, vår Herre
1. Om blott Jesus, vår Herre, går med oss till strid,
vi ej fruktar för fiendens ränker.
Söker satan vår död, ej det kommer oss vid,
när sitt skydd vår försvarare skänker.
Om än vägen är smal
här i dödsskuggans dal,
Herren Jesus, vår sköld, inte sviker.
Därför modigt vi går
och i troskampen står,
från vår heliga väg vi ej viker.

2. På vår jord finns det ingen så väldig och stark
att han Jesus med maktbud betvingar.
Mörkrets furste av honom blev slagen till mark,
därom Skriften oss vittnesbörd bringar.
Om än stigen går djup
och vid brantaste stup
ska vi aldrig dock låta oss skrämma.
Genom klyftor och snår
vid vår sida han går,
över stormarna ljuder hans stämma.

3. Herren Jesus har brutit all dödsrikets makt,
han som kom för att ondskan besegra.
Han är livsfursten själv som oss frälsning har bragt,
i hans ljus kan ej mörkret regera.
Han sin seger oss gav,
all vår skuld lyfte av,
och han ger oss sin salighets gåva.
För att frälsningen vanns
är all ära blott hans.
Må vi ödmjukt vår Frälsare lova!


4. Våra synder väl reser mot oss sina krav,
men de kan inte längre oss fälla.
Han för alltid dem sänkt i förlåtelsens hav,
och hans nåd har ej upphört att gälla.
Han, vår Mästare god,
med sin död och sitt blod
har förlöst oss från synden och nöden.
Den som sätter sin tröst
till förbarmarens röst
är bevarad i livet och döden.

5. Därför, Jesu benådade vänner, ni må
hålla ut i er troskamp till slutet.
Ni betungade, fritt till den korsfäste gå,
så blir frestelsens övertag brutet.
Ett beskydd er beretts
och en hjälpare getts,
mera mäktig än världen kan ge er.
Han är stor i sin nåd,
han är trofast i råd,
gå med honom vad än som må ske er.

6. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften du har,
kom och uppliva modlösa hjärtan!
Gör oss trogna så villigt vi blir hos dej kvar
och kan uthärda korset och smärtan!
Fyll vår tro med din glöd,
ge åt hoppet ditt stöd,
i ditt hägn låt oss alla bevaras.
Hör vår bön, var oss när,
du som hjälparen är,
låt din bild i vårt hjärta förklaras!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar