tisdag 19 februari 2019

Min själ, du måste nu glömma
1. Blott du mig, Jesus, kan lära
vad intet förnuft förstår,
att oskuld får straffet bära
där brottslingen strafflös går,
att Gud sin helighet lämnat till hån,
när ogärningsmän han friar
men fäller sin enfödde Son.

2. När ögat jag låter dröja
vid purpurmanteln du bär,
dess blodiga färg vill röja
vem rätte syndaren är.
Mej tvådde du ren i ditt rena blod
och plånade ut den handskrift
vars vittnesbörd mot mej stod.

3. Och när jag skådar dej bära
en krona av törne gjord
och sådana skördar skära
på dömd och förbannad jord,
jag vet att förbannelsens ok, o Krist,
på dej du har tagit och skänkt oss
välsignelsens nåd som vi mist.

4. Min Herre Jesus, bevara
mitt hjärta som hör dej till,
så frestaren med sin snara
ej lockar mej dit han vill.
Ja, lär mej att leva, från synden död,
och dö såsom en som levat
av eviga livets bröd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar