torsdag 14 februari 2019

Vår Herres Jesu Kristi Gud
1. Vår Herres Jesu Kristi Gud 
och härlighetens Fader, 
lär oss i tid ta nådens bud 
med himlens lönegrader.
Ja, led oss du från världens torg 
till verket i din vingårdsborg, 
där vi din godhet möter. 

2. Lär oss din nåd och kärlek se 
och blott på nåden yrka.
Låt oss som svaga syndare 
få motta liv och styrka  
av livets träd, du Jesus själv, 
som står vid nådens klara älv 
till hela världens hälsa. 

3. Behåll ditt trogna arbetsfolk 
av idel nåd vid grunden! 
Din helge Ande, nådens tolk, 
erinre dem den stunden, 
när du som en husbonde from
vill ge envar den nåd och dom
som du har lovat. Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar