onsdag 3 december 2014

Kom regn ifrån höjden



Alt. koral:



Alt. koral:



1. Kom regn ifrån höjden, låt jorden upplivas
som liljornas dal,
så allt vad oss Jesus har lovat må givas
i mångtusental! 
Han vill ju vårt arma, förtorkade mod
förfriska och läska
med himmelens vätska
//: från lustgårdens flod :// 

2. Kom, himlarnas källa, låt strömmarna flyta

i vårmånad blond,
så blomster och frukter din trädgård må pryda
och sätta i stånd! 
Ja, se hur ett hjärta, mer nedstämt än glatt,
bland gravar och bårar
med suckar och tårar
//: vill famna sin skatt ://

3. Kom tröstare ljuva, kom, sinnenas styrka,
mitt hjärtas behag!
Kom, vin, att oss läska i ångestens torka
med himmelens smak!
Så kan jag till bönen frimodigt gå fram,
ja, strax till dej hinna
att utrustning finna 
//: och nåd från Guds Lamm ://

4. Kom, heliga olja, och smörj mina krafter,
ja, allting i mej,
så allt jag ska tänka och göra härefter
må verkas av dej,
så dina lycksaliga frukter må stå
som skönaste gröda
och dagligen döda
//: all självisk åtrå ://

5. Kom, duva, låt kärlekens värme få finnas

i hjärta och hand!
Låt allt vad dej känner alltmera förbindas
med kärlekens band,
så aldrig vi vrider oss in eller ut,
men trofast vill vandra
och så med varandra
//: når himlen till slut ://

6. Kom, Barnaskapsande, mej "Abba" lär ropa

med hjärta och mun.
Ge visshet om arvet Guds barn allihopa
ska få om en stund.
Ja, må du mej alltid, min salighets pant,
om himlen erinra,
där kronan ses tindra
//: som Jesus oss vann ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar