onsdag 31 december 2014

Så säg mej: varför sitter du och klagar
1. Så säg mej: varför sitter du och klagar,
när dina framtidsplaner går i kvav?
I himlen bor den Gamle utav dagar,
han för dej över svårighetens hav.
Hans planer, de kan aldrig lyckas illa,
men han vill lära dej att vara stilla.

2. Han ska din sorg i jubelsång förvandla,
ty rådlös är han aldrig någonsin.
Men när vi är ur stånd att kunna handla,
då är det Herrens sak att gripa in.
Vi måste lära, fastän därtill sena,
att sjunga: "Frälsningen är din allena!"

3. Den måste leva helt av dagligt manna,
som i sin barnatro ska växa till.
Den som vill framåt, måste alltid stanna
närhelst Gud bjuder och varhelst han vill.
Men under livets allra högsta smärta
jag fann mej allra närmast Jesu hjärta.

4. Vad än oss händer, allt så väl han sköter,
att glädje efter sorgen skördar vi.
Den största prövning som en kristen möter
är den han fruktar, men ej råkar i.
För evig tid all otro vike fjärran!
Av vilken orsak tvivlar du på Herran?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar