måndag 29 december 2014

Så skön är bröllopsstunden''1. Så skön är bröllopsstunden,
så ljuv är livets vår,
då brudgummen förbunden
med krönta bruden står!
Här får de sammanlänkas
på Herrens kärleks bud
och ring och löften skänkas
för människor och Gud.

2. Nu ingen av er ensam
skall kämpa livets strid;
all nöd skall bli gemensam,
så även fröjd och frid.
Till hjälp i livets möda
Gud mannen kvinnan gav,
och han ska henne stöda
från vigsel och till grav.

3. Så hjälp och stöd varandra
i kärlek varje dag,
och sök att alltid vandra
till Frälsarens behag!
Må Lammets blod få stänkas
på dörrträt till ert bo
och åt er båda skänkas
en huslig lyckas ro!

4. Må nåden överskygga
ert kristliga förbund,
må bönens duvor bygga
sitt bo i denna lund,
må de sej ofta svinga 
till himmelen med bud
och alltid återbringa
välsignelser från Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar