lördag 6 december 2014

Pris vare Gud! Allena han fullkomlig gåva skänker
1. Pris vare Gud, för endast han 
fullkomlig gåva skänker! 
Han skänka vill och skänka kan 
mer än jag ber och tänker. 
Han dagens ljus från fästets höjd 
allt levande förunnar, 
han bjuder livets sanna fröjd 
ur nådens rika brunnar 
- ja, bara han 
den rätta glädjen skänka kan. 

2. Han gav mig av sin rikedom 
mitt hem, mitt kall i tiden, 
min arbetshåg, min egendom, 
mitt mod i levnadsstriden. 
Från år till år, från dag till dag 
hans omsorg jag fått röna. 
Jag älska lärt hans rikes lag, 
hans tempelgårdar sköna, 
hans sannings ord, 
hans verk i himmel och på jord. 

3. Att tacka dig, o Gud, mig lär. 
Ge mig det barnasinne  
som livets alla dagar bär 
din trofasthet i minne. 
Du älskar rikt och handlar stort: 
så låt mig inte glömma 
det goda du min själ har gjort, 
men det i hjärtat gömma, 
och prisa dig, 
i dina gårdar fröjda mig. 

4. O Gud, mitt fäste och min borg 
i livets prövningsdagar, 
giv att jag ej i syndig sorg  
mot dina rådslut klagar, 
men tåligt vandrar ledd av dig, 
om sårad fot än blöder, 
där Jesus själv gått före mig 
och där hans hand mig stöder. 
En liten tid, 
och sedan ger du salig frid. 

5. När nya himlar och ny jord, 
o Fader, du bereder, 
till glädjen vid ditt rikes bord 
din Son de trogna leder, 
och fridens Ande boten är 
för vad vi här fått lida,  
så låt oss glada vandra här  
och sist i hoppet bida 
fullkomlig fröjd 
hos dig, vår Gud, i himlens höjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar