onsdag 17 december 2014

Saligt, saligt att Guds folk få vara


Alt. koral:1. Saligt, saligt att Guds folk få vara!
Vittnesbörd om det vårt hjärta bär.

Tack för altarelden underbara,
i vars helga låga rening är!

2. Och med fröjd vi går dit Gud behagar,
med vår Konung fast förenade.
Herrens Ande alltid oss ledsagar
och med honom blir vi segrare.

3. Kristus i sin död besegrat döden,
allt blev vårt i hans uppståndelse.
Han stod upp i själva morgonglöden,
av hans liv vi går välsignade.

4. Härlighetens hopp är oss bebådat,
lyser klart och ger oss mod att gå.
Se, hans härlighet vi redan skådat,
men till större klarhet ska vi nå.

5. Jesus är vårt enda hopp på vägen,
Jesus är vår stilla, djupa frid.
Vi med honom himlaarvet äger:
Amen, lov och pris till evig tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar