torsdag 11 december 2014

Vår tro i tidens nöd och natt
1. Vår tro i tidens nöd och natt
ej alltid målet ser,
vi bär en oförgänglig skatt
i kärl av stoft och ler,
men han som salighet oss vann 
är varje stund vår Frälserman.

2. Här strider vi mot synd och skam
i hjärtats dolda rum,
kom, helge Ande, hjälp oss fram
till evangelium:
att han som salighet oss vann
är varje stund vår Frälserman.

3. Han är oss när i Skriftens ord,
vår kost i kallets id,
och vid vart dukat nattvardsbord
han räcker oss sin frid,
ty han som salighet oss vann
är varje stund vår Frälserman.

4. Var själ som tror på Herren Krist
i honom har det ljus
som leder fram en gång förvisst
till Sions berg och hus,
där han som salighet oss vann
för evigt är vår Frälserman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar