tisdag 22 december 2015

Hur ska jag kunna veta
1. Hur ska jag kunna veta
att Jesus frälste mej,
att han för mej led döden
och tog min synd på sej?
Ja, fråga inte hjärtat,
för det kan fabla fritt,
men se och läs i Skriften
och få det svart på vitt!

2. I känslovärlden växlar
det hela dagen lång,
från sol till vintermörker,
från bitter gråt till sång.
Men Herrens ord och löfte
är oföränderligt,
och inga känslor bleker
det som står svart på vitt.

3. Min frälsningsgrund är inte
min tro och kärlek, nej,
ej helgelse och böner,
till grund de räcker ej.
Nej, grunden, det är Kristus,
Guds Son, allt hans är mitt,
en annan grund ej håller,
det har jag svart på vitt.

4. När så en gång vi samlas
vid Faderns högra hand,
så vittnar vi för alla
i segersångens land:
vi hade aldrig vunnit
när vi med satan stritt,
om inte blodsförbundet
bekräftats svart på vitt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar