tisdag 22 december 2015

Vad är att tro, vem kan väl det förklara

1. Vad är att tro, vem kan väl det förklara?
Det är att låta Kristus allting vara
och ligga ödmjuk invid korsets fot
och allt av nåd för intet ta emot.

2. Att tro är ej att känna eller skåda,
men att du låter Kristus i dej råda.
Tron lyfter blicken över tidens ve
och vill ej annat än på Jesus se.

3. Tron är en Andens gärning i ditt hjärta,
ej föds den eller växer utan smärta.
En dyrbar gåva är den ifrån Gud,
som verkar kraft att hålla Herrens bud.

4. För tron är budet lust och inte plåga,
ja, tron i hjärtat tänder kärlekslåga,
som värmer själen, så den skyndar glad
med Herrens Jesu ärende åstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar