måndag 1 augusti 2016

Vi bekymras, men vi ger oss
1. Vi bekymras, men vi ger oss
inte, för vi får ju gå
trots all nöd och alla stormar
mot ett saligt mål ändå.
Han som övervunnit världen
har all makten i sin hand,
och han ska till slut behålla
segern i vartenda land.

2. Må vi därför ej förtröttas
och ej kasta vapnen bort.
Nej, gå fram till kamp och seger!
Skynda, tiden är så kort!
Korsets kämpar får ej drömma
om en ostörd vila här,
för till ständigt nya strider
vägen genom tiden bär.

3. Fasten fienden är mäktig,
är vår Gud dock större än.
Se, hans arm är ej förkortad
och härnere råder den.
Lika lätt kan han ge seger
genom många eller få,
för det är ju han allena
som till slut gör allt ändå.

4. I hans namn vi nu vill lyfta
upp banéret än en gång,
och om också under tårar
sjunga Davids gamla sång:
Nåd är alla Herrens vägar,
godhet, sanning, trofasthet.
Även där vi inget fattar,
råd och hjälp för allt han vet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar