onsdag 31 augusti 2016

Ge oss, Jesus, fröjd och lycka
Alt. koral:1. Ge oss, Jesus, fröjd och lycka,
hjälp oss detta nya år!
Må du i din famn oss trycka
så vi modigt framåt går.
Ny välsignelse och styrka
ge av nåd till folk och kyrka.

2. Vad vi vill och vad vi tänker,
våra handlingar och ord
ber vi, Herre, att du skänker
stadga med ditt starka ord.
Låt din Ande oss få fylla
så vår gärning dig kan hylla!

3. Nådens år vi hälsar glada,
Gud, förlåt vår skuld och brist.
Vad som kropp och själ kan skada
vänd ifrån oss, Jesus Krist!
Lär oss vaka, be på färden
och så övervinna världen.

4. Herre, du vill oss benåda,
så vi helgade kan bli,
så vi låter dig få råda
utan tvång och hyckleri,
så var årstid, snart förliden,
helgas dig som gav oss tiden.

5. Jesus, ta nu denna början
i din goda, varma hand.
Jesus, lär oss nu att sörja
för vår själ och för varann,
så att ej begär och tankar
bort från dina vägar vankar.

6. Jesus, låt oss lyckligt sluta
detta nya nådens år!
Låt oss ditt beskydd få njuta
när i trånga pass vi går.
Låt oss sist i himlen hamna
och dej glada där omfamna!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar