onsdag 10 augusti 2016

Gode Herde, till oss tala1. Gode Herde, till oss tala,
gör dej känd av varje själ!
Kom att straffa och hugsvala,
du som vill vårt sanna väl!
Dina vänner är så skygga,
kan ej själva sej uppbygga,
//: gör dem du med nåden trygga,
tänk på fri och tänk på träl ://

2. Kom, gå med oss under vägen
och bered för oss ett bord!
Den som fruktande, förlägen
talar över dina ord
sans och visdom må du giva,
nåd att vid ditt kors förbliva,
//: ej med konstlad visdom kliva
men ge akt på dina ord ://

3. Tack för att du mänska blivit,
tack för vad du lidit har!
Tack att du dej själv utgivit,
världens synd på korset bar!
Barnaskap åt oss du vunnit,
med din nåd ifatt oss hunnit
//: och för evigt övervunnit
den som haft oss i förvar ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar