fredag 12 augusti 2016

I dig är fröjden

1. I dig är fröjden,
solljus från höjden,
du vår Frälsare Jesus Krist!
Mer än vi tänker
åt oss du skänker,
himlens gåvor i vår brist.
Du räcker handen,
löser ur banden,
på dig vi trygga
evigt kan bygga.
Ske då din vilja. Halleluja!
Om vi nu bara
dina vill vara
i alla öden,
livet och döden,
vem kan oss skilja? Halleluja! 

2. När vi nu har dig,
från dig oss tar ej
djävul, värld och synd och död.
Ja, dina händer
slutligen vänder
till det bästa all vår nöd.
Därför vi prisar,
ära dig visar,
fröjdar oss alla,
dig vill åkalla
vad som än stundar. Halleluja!
Vi jubilerar
och triumferar,
dig vill vi hylla,
glädjen ska fylla
hjärtan och munnar. Halleluja!
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar