tisdag 23 augusti 2016

Låt Gud få muntra upp ditt sinneAlt. koral:


1. Låt Gud få muntra upp ditt sinne,
var vid gott mod, för Gud är god!
Behåll nu ständigt i ditt minne
att du är löst med Kristi blod,
att Gud har haft och har dej kär,
att han för dej har mänska blivit
och all sin nåd åt dej har givit,
att du är friköpt som du är!

2. Om du än hård och kall dej känner
så är du friköpt likaväl.
I allt vad som dej nu än händer,
det må gå illa eller väl,
så håll den punkten ren och skär
i med- och motgång, lusten, nöden,
i brist och välstånd, livet, döden,
att du är friköpt som du är!

3. Om du kan fröjdas, spela, sjunga,
om du kan gråta, tigga, be,
om du ej röra kan din tunga
för hjärtats oro, sorg och ve,
så säger Jesus, vännen kär
som friköpt dej från syndens smärta
och öppnat dig sitt varma hjärta:
Jag älskar bruden som hon är!

4. Det är en höjd av alla höjder
att tro som frälsad syndare,
i Jesu blod ha hjärtats fröjder
och frid som världen ej kan ge.
Tänk, kära själ, så väl dej går:
Gud är din vän som alla dagar
till himlens glädje dej ledsagar,
vartill han frälst dej som du står!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar