lördag 13 januari 2018

Helt saligt var det bröllopspar
1. Helt saligt var det bröllopspar
som Jesus ville gästa!
Han med sin mor ju bjuden var
och ville deras bästa.
Ja, salig är var bröllopsdag
då Jesus själv sin kärleks lag
får här bland oss befästa.

2. Men aldrig någon dag upprann
med morgonsolen röda
där ingen sorg och motgång kan
oss förorsaka möda.
Så klar ser aldrig himlen ut
att ingen sky och storm till slut
kan hota frukt och gröda.

3. I Kana tog ju vinet slut
och kvar fanns bara vatten.
Ja, så kan glädjen sina ut
och oro fyller natten.
När glädjens portar här slå upp,
i bakhåll står en mörkrets trupp
som vill få kväva skratten.

4. Men när till oss du bjuden är,
o Jesus, får vi luta
oss trygga mot ditt ord som lär 
hur allting väl kan sluta.
Ja, låt vårt vatten bli till vin
med ren och himmelsk glädje i
som vi med dej får njuta.

5. O Jesus, du som hjärtan kan
med kärlek sammanbinda,
ge makan glädje hos sin man
och maken hos sin kvinna.
Hjälp alla dem som glatt och tryggt
har sina löften på dej byggt,
låt nöd och brist försvinna!

6. Ge ära, ljus och goda råd,
ge tusenfaldig lycka,
stärk hem och äktenskap i nåd,
vad världen än må tycka.
Välsigna kärlek, trofasthet,
och led oss till den salighet 
där inget kan oss trycka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar