fredag 26 januari 2018

Brist ut i tåreflod, du hårda hjärta1. Brist ut i tåreflod, du hårda hjärta!
Se hur vår Frälsare är tyngd av smärta!
Han är ju redan dödsdömd i palatsen
och bär nu korset till avrättningsplatsen.

2. Frivilligt går han där och hörs ej klaga,
sin tunga börda bär han för oss svaga.
Vem finns som ej till sorg och tårar röres
då Gud bland rövare till döden föres?

3. Han har nu hunnit fram med vedermöda
till platsen där de nu skall honom döda.
Där kastas han omkull och omilt ryckes,
med obarmhärtighet mot korset tryckes.

4. Se hur hans öppna sår av plågor svider,
hur ömkligt han sej snart på korset vrider!
Men lyssna även när för oss han beder
och rövaren till paradiset leder!

5. För målet med vad Jesus gör och trälar
är att ge friheten åt bundna själar
som syndinsnärjda sina händer vrider
och under lagens dom med ängslan kvider.

6. Så låt din bättring inte bli förhalad,
din skuld med Jesu blod är rikt betalad!
Kan du med allvar på hans godhet tänka
och ej ditt hjärta helt åt honom skänka?

7. Nå, vill då ingen mer i världen vida,
vill jag dock träda fram på Jesu sida!
Vad kan det skada mej att världen smädar,
när Jesu sår och blod mitt hjärta gläder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar