torsdag 4 januari 2018

Om du är modfälld, käre vän1. Om du är modfälld, käre vän,
fast du på Jesus tror
och ber din bön i Jesu namn
och i Guds kärlek bor,

2. så se nu åter upp till Gud
igenom skyar grå,
för i vår Faders högra hand
alltjämt vår räddning står!

3. Se dej omkring som ett Guds barn,
för Skriftens ord bär bud
att till det bästa tjänar allt
för dem som älskar Gud.

4. Det finns ett gammalt talesätt:
var djävul har sin tid.
Men säkert är, att ingen vann
som gick mot Gud i strid.

5. Guds änglar är så många slags
som dagar i ett år,
och vad hans order syftar till
han slutligen uppnår.

6. Guds ärende går varje storm,
om än så stor och vild,
och galen eld som bryter lös
får också hjälpa till.

7. Och när all världen kastar lott
om ära, liv och gods,
så har du dock av Herren själv
hans änglar anförtrotts.

8. Och tror du på hans kärlek än,
om än den tycks förklädd,
så i hans Ande res dej upp,
var inte längre rädd!

9. Vår Gud är oss en väldig borg
med kärlek, tro och hopp.
Vi fick Gud Faders Ande själv
med dopet i vår kropp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar