måndag 22 januari 2018

På min vandring sjunger jag
(Noter i fyrstämmig sats finns här på Hymnary!)

1. På min vandring sjunger jag om min vän så god,
visar hän till Golgata där han göt sitt blod.
Många pilar mot min själ skjuter satan ut,
men min vän, Frälsaren, seger ger till slut.
Ja, jag vill se Jesus, se hans ansikte,
evigt sjunga lovsång till min Frälsare.
I den nya staden, hos min vän så kär,
sorgen flytt,
allt är nytt,
evig glädjen är.

2. När jag i min Herres tjänst möter stormens brus,
jag vid honom håller mej, han ger frid och ljus.
Satans snaror möter mej och jag ser min brist, 
men Guds Lamm 
för mej fram, 
ända hem till sist.
Ja, jag vill se Jesus...

3. Inte ens i dödens dal måste jag bli rädd,
Jesus har gått före mej, helgat gravens bädd,
och han ska till evigt liv väcka mej en dag,
han, min vän, 
Frälsaren, 
honom älskar jag!
Ja, jag vill se Jesus...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar