torsdag 4 januari 2018

Herre, vår Herre, ge glädje och glans
Alt. koral:1. Herre, vår Herre, ge glädje och glans
när vi till gudstjänst ska mötas!
Folket må binda dej lovsångers krans,
tjänsten med tacksamhet skötas.
Högtiden växe med dagen!
Påsk liksom pingst går ju fram ur jul,
nu må din sol såsom guldet gul
göra var sovande vaken!


2. Låt bland oss verka ditt bad och ditt bord,
allt med de invigda tungor,
så att det hörs att din Ande, ditt Ord
är vad som talar och sjunger!
Ja, låt oss känna och smaka:
Anden är mera än kött och blod,
Herren är ljuvlig och evigt god,
skänker oss livet tillbaka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar