fredag 21 november 2014

Vi har fått en barnavän1. Vi har fått en barnavän

av vår Gud i himmelen,
säg mej, vet du vilket namn den vännen bär?
Han som sade om de små:
Låt nu barnen till mej gå,
himmelriket åt dem alla givet är.
Himmelriket tillhör barnen
- o, det är en härlig sång!
Skulle jag från Jesus då
bort på syndens vägar gå?
Nej, till himlens glädje vill jag nå en gång.

2. För de små hans hjärta slog,

han dem upp i famnen tog
och intill sitt hjärta slöt han dem så ömt.
Ingen är så god som han,
ingen så oss älska kan,
ingen är för liten, ingen har han glömt.
Himmelriket tillhör barnen...

3. Han den gode Herden är,

som små lammen trofast bär
genom livets ökenfaror hem till sej.
Därför i den mörka dal
räds jag inte dödens kval,
ty din käpp och herdestav, de tröstar mej.
Himmelriket tillhör barnen...

Text: Conrad Björkman, bearb. A.H. 2008
Musik: Okänd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar