måndag 3 november 2014

Förlora ej korset ur sikteAlt. melodi:1. Förlora ej korset ur sikte,
så lyder det varnande ord
bland bruset av människoröster
och stormarnas dån på vår jord.

2. Vad än som vill komma emellan
och skymma det undan för dej,
o, lämna det strax, låt det fara,
hur skönt det må vara i sej.

3. Låt blicken ej glida åt sidan,
ty vägen till livet är smal
och irrbloss till höger och vänster
dej lockar i tusendetal.

4. Förlora ej korset ur sikte,
för därmed förlorar du allt
och dagen blir mörk såsom natten
och livet tar dödens gestalt.

5. Förlora ej korset ur sikte, 
skall frälst du en gång hinna fram.
Förlora ej blicken på Jesus,
Guds blödande, heliga Lamm.

6. Se uppåt, se uppåt till honom,
ty endast den blicken ger frid
och stadga åt vacklande stegen
och seger i bättringens strid.

7. Ja, kraft att stå fast mitt i striden
trots känslan av svaghet och brist
och mod att i striden förbida
Guds löftens fullbordan till sist.

8. Var dag som du börjar din vandring,
ta med dej de orden på nytt:
förlora ej korset ur sikte,
tills natten för evigt har flytt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar