lördag 22 november 2014

Vi tackar dej, o Jesus godAlt. koral:


1. Vi tackar dej, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från satans makt och avgrundslist
har du oss löst, o Jesus Krist.

2. Vi beder dej, sann Gud och man:
slit sönder våra synders band.
Fräls oss ifrån en evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.

3. När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stödja så
att det för svårt ej vara må.

4. O Jesus, du vår Broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar