fredag 14 november 2014

Vänta efter HerrenAlt. koral:1. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Bida oförskräckt
efter morgonväkt,
snart på vinterstormen
följer vårens fläkt.
Under all oro,
under all nöd
Herren dej skall vara
ett trofast stöd.

2. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Hur allt skiftar här,
Herren är dej när,
och är nöden mycken,
Gud dock större är.
Eviga trohet,
tröst i all nöd,
må du mej bevara
i liv och död. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar