fredag 21 november 2014

Från Gud vill jag ej vika1. Från Gud vill jag ej vika,
han viker ej från mej,
och han ska ingen svika
som överlåter sej.
När arbetsdagen gryr
han till mitt kall mej leder
och vilan mej bereder
när aftonsolen flyr.

2. När ingen kan mej råda
och ingen hjälpa mer,
jag upp till Gud får skåda,
han ensam hjälpen ger,
han för mej ut ur nöd,
ur frestelse och fara,
han sliter syndens snara
och frälsar mej från död.

3. På honom vill jag bygga
i prövningarnas år
och mej vid honom trygga,
tills sorgens tid förgår.
Det är mitt vissa hopp:
han allt till godo vänder.
jag lämnar i hans händer
min ande, själ och kropp.

4. Jag honom vill åkalla
i all min skuld och brist.
Av kärlek till oss alla
han gav oss Herren Krist.
Jag därför säkert vet,
att med sin Son han skänker
mer än jag ber och tänker 
för tid och evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar