fredag 21 november 2014

I din bibel finns en skatt




1. I din bibel finns en skatt:
sök den, sök den
- vänta ej tills dödens natt
för dej bryter in.
Skatten gör dej rik och nöjd,
fyller dej med frid och fröjd,
här och sist i himlens höjd
kan den vara din.
Gratis, om du bara vill,
skatten ska dej höra till,
den i tid och evighet
blir din salighet.

2. Den är mer än all vår jord,
sök den, sök den.
Enligt Herrens eget ord
sök vid nådens tron.
Ordets stjärna lyser dej,
Jesus ropar: "Kom till mej!"
Gud vill nu förbarma sej,
sök och sök i tron.
Gratis, om du bara vill...

3. Vill du bli för evigt rik,
sök den, sök den,
bli Guds goda änglar lik,
sök av hjärtats grund.
Den som beder, ska ju få,
den som söker, finner då,
den som bultar får ingå
- börja denna stund!
Gratis, om du bara vill...

4. Skatten heter Jesus Krist,
sök den, sök den!
Har du nöd och synd och brist
kan han hjälpa dej.
Han som bar din synd och nöd
frälsar dej i liv och död,
blir din tröst, ditt säkra stöd,
sviker aldrig, nej!
Gratis, om du bara vill...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar