fredag 21 november 2014

Är du glad, av hjärtat nöjd

1. Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då,
lik en fågel, full av fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Om dej Herrens Ande rör,
skynda dej, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör,
sjung, av hjärtat sjung.
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ.
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.  


2. När du ser vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort,
sjung av hjärtat, sjung,
hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav,
sjung, av hjärtat sjung.
Du med hjärtats sång gör väl...

3. Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då,
det ger dej och andra fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron,
prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron,
sjung av hjärtat, sjung.
Du med hjärtats sång gör väl...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar