måndag 30 maj 2016

En Gud vi har, ja, en Gud som hjälper
Alt. melodi: 1. En Gud vi har, ja, en Gud som hjälper,
vår hjälp den kommer från himmelen.
Och Herren som oss från döden frälsar,
lov pris och ära, han lever än!
På honom hoppades våra fäder,
på deras jämmer han gjorde slut.
Till honom ropade de i nöden
och trofast hjälpte han dem då ut.

2. När Israel av Egyptens härar
stod inneslutet vid havets strand,
sa Gud: "Säg varför du ropar, Moses!
Lyft upp din stav och sträck ut din hand!"
Gud gjorde väg för sitt folk i havet,
dess böljor delades på hans bud.
Och frälst Guds folk på den andra stranden
fick höja lovsångens jubelljud.

3. När Sadrak, Mesak och Abed-Nego,
som ej för avgudar fallit ner,
av vredgad konung i ugnen kastats,
man ej blott tre män därinne ser.
O nej, den fjärde går med i elden,
Gud själv är med sina tjänare,
som går där lösta omkring i lågan
och glatt lovsjunger sin Frälsare.

4. Och Daniel, som allt från sin ungdom
i trohet tjänat sin Herre Gud
och därför hatad, av ondskan kastad
i lejonkulan på kungens bud,
dock väl bevarad av Herrens ängel
den natten lugnt han i kulan sov,
ej hungrigt lejon fick slita sönder
det trogna vittnet, Gud vare lov!

5. Så må du glatt lyfta upp ditt huvud,
du folk som äger en sådan Gud!
Ja, må du tacka och lova Herren
som gav sitt liv för sin kära brud!
Må satan rasa och världen smäda
och kasta bort oss och våra namn.
Vår Herre Jesus de sina känner,
vi vilar trygga i Jesu famn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar