lördag 21 maj 2016

Välsigna hus, välsigna bord

Välsigna hus, välsigna bord,
välsigna hela denna jord.
Välsigna oss med kraft och mod,
Gud Fader, Son och Ande god!

(Psalmen kan sjungas som 4-stämmig kanon).

Här är rörelser till den norska psalmtexten (istället för "din milde hånd" kan "kraft och mod" tecknas - med framåt utsträckta armar som glatt spänns före det avslutande korstecknet med öppen hand):
Velsign vårt hus, velsign vårt bord, velsign den hele vide jord.
Velsign oss med din milde hånd, Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar