tisdag 24 maj 2016

Min Gud och käre Fader
1. Min Gud och käre Fader,
nu vill jag tacka dej!
I trygghet jag mej la där
du vakat över mej.
Du med din änglaskara
bevarat mej så väl
och skyddat från all fara
ditt barn till kropp och själ.

2. För denna dag jag beder:
o Gud och Fader min,
mej led i dina seder,
mej för i viljan din,
så att jag aldrig viker
från livets rätta stig,
så att jag aldrig sviker
när satan börjar krig.

3. Ge tron på den du sände,
på Sonen Jesus Krist,
vår Frälsare, den ende
som helar all min brist.
Du ska ej överge mej, 
det har du lovat mej,
när jag i tron vill se dej,
i tron åkallar dej.

4. Ge hoppet som man hyser
med frid och glädje stor,
ge kärleken som lyser
mot alla människor,
så jag allt gott vill göra
mot andra som mot mej,
och så en levnad föra
som kan behaga dej.

5. Ditt ord vill jag bekänna
för alla i min värld.
Mej ska ej från dej vända
gods, ära eller flärd.
Ja, led mej i din vilja
och lys i mörkret än,
låt ingenting mej skilja
från dej och sanningen.

6. Lär mej min dag fullända,
ditt namn, o Gud, till pris
och tro, vad än må hända,
att du är god och vis.
Ja, må du hos mej vara
var dag som möter mej,
och när jag hän ska fara,
så ta mej hem till dej.

[Frostensons bearbetning är bättre, men copyrightskyddad]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar