tisdag 10 maj 2016

När jag tyngd och pressad är

LITANIA TILL DEN HELIGE ANDE:

1. När jag tyngd och pressad är, 

när mej frestelserna tär 
och min synd jag känna lär, 
gode Ande, var hos mej! 

2. När jag inte mer mår väl, 
när jag sjuk till kropp och själ 
nästan tvivlar mej ihjäl, 
gode Ande, var hos mej! 

3. Och när djävulen drar fram 
all min levnads synd och skam, 
skadeglad och missunnsam, 
gode Ande, var hos mej!  

4. Visa Jesu kors och sår
som till liv och frid förslår
och där ingen dom mej når,
gode Ande, var hos mej!

5. Ännu i min sista stund
visa mej att vårt förbund 
vilar på en klippfast grund,
gode Ande, var hos mej! 

6. Var min talesman vart år
och när jag för domen står.
När det mot den dagen går,
gode Ande, var hos mej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar