måndag 30 maj 2016

Så fröjda er därav, ni Jesu vännerAlt. svensk melodi:1. Så fröjda er därav, ni Jesu vänner,
att era namn i himlen skrivna står!
Vad gör det då om världen er ej känner,
den gode herden känner sina får.

2. Vad namn vi här i denna tid får bära,
betyder föga, hör nu noga på:
den högsta adel, lycka, fröjd och ära
är den att vara barn åt Gud ändå!

3. Se här en fröjd, som aldrig ska tryta!
Den blåser ej med jordens stormar bort.
Med världen har vi ingen lust att byta,
för syndens glädje, den är alltför kort.

4. Ja, vilken fröjd och vilken evig lycka
att inte någon makt, hur stark den är,
oss ut ur Jesu starka hand kan rycka,
han trofast oss i sina armar bär.

5. Om Gud är för oss, vem kan mot oss vara?
Så frukta inte, lilla klena hjord!
Om alla dagar inte är så klara,
så går det ändå hem på Herrens ord.

6. Det står Guds folk en sabbatsro tillbaka,
hos honom väntar oss en evig fröjd!
Snart är vi hemma och får se och smaka
all salighet hos Gud i himlens höjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar