tisdag 10 maj 2016

Nu allt är gott och väl därovanAlt. (trol. mer ursprunglig) koralvariant:

1. Nu allt är gott och väl därovan,
Gud vare tack i evighet!
Den outsägligt stora gåvan
motväger släktets uselhet.
Välsignad vare Gud som sände
oss denne lagfullgörare!
Glöm, Sions dotter, ditt elände,
Guds Son är nu din Frälsare!

2. Guds Son vår broder, vilken ära
och salighet för dej och mej!
Han kom att världens synder bära,
tog världens nöd och sak på sej.
Så kom då, barn, ta del i fröjden,
du är Guds barn, besinna det!
I denna soluppgång från höjden

se Faderns råd av evighet!

3. Se, Skaparen, Guds Son har velat
gottgöra allt för mej och dej!
Nu har han botat vad vi felat,
för världens liv utgivit sej.
Så är du frälst, så står det skrivet,
ja, fri från synd och lag och död,
för har du Sonen, har du livet,
och då är ingen verklig nöd.

4. Så ta din gode Gud på orden
och fröjda dej, var glad och nöjd!
Om du haft ringa fröjd på jorden,
nu erbjuds du en himmelsk fröjd.
Är allting gott och väl därovan,
vad gör det då hur det är här?
Gud vare tack för denna gåvan,
den tillhör mej just som jag är!

5. Så är då världens synd borttagen
och Gud tillfreds, försonad, nöjd.
Att han har gjort mej fri från lagen
gör mej till tro och kärlek böjd.
Kan jag ej tro det som jag borde,
nog är det lika sant för det,
för vad jag borde han fullgjorde
och han är min rättfärdighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar