måndag 11 januari 2016

Det följer en morgon på svartaste natt1. Det följer en morgon på svartaste natt.
Har du det väl glömt, o min själ?
När tryckande nöd här vill ta dej fatt,
bli stilla, Gud allt gör väl!
När morgonen kommer, när morgonen kommer
och solen framstrålar i höjd,
när morgonen kommer, när morgonen kommer,
ja, då blir det jubel och fröjd!

2. Om Gud än på mörkaste vägar dej för
och djupt ner i dalen det bär,
där vilddjurens vrål omkring dej du hör,
han själv dej dock nära är!
När morgonen kommer...

3. Hur gott att Gud hjälper när morgonen gryr!
Han känner så väl vad du tål.
I prövningen svår är han den som styr,
din frälsning är ju hans mål.
När morgonen kommer...

4. Lyft ögonen upp emot himmelens rand,
en rodnad ju redan den bär.
Snart får du gå hem från tårarnas land
till eviga glädjen där.
När morgonen kommer... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar