fredag 22 januari 2016

Kom, utgjut din Ande, o Jesus Krist
1. Kom, utgjut din Ande, o Jesus Krist! 
Låt ordet oss väcka och kalla. 
I världen så många sin tro har mist, 
du ensam kan rädda oss alla. 

2. Vi ber dej om bättringens sinnelag, 
blott du kan oss rena och tukta. 
Kom, hjälp oss av nåd, att vi varje dag 
må högmod och säkerhet frukta. 

3. Du ser hur den onde med andlig död 
vill bygden och landet föröda. 
Kom, Herre, och giv oss din nåd, ditt stöd 
och liv åt de andligen döda.

4. Du väckelsens eldar har tänt en gång, 
vårt folk såg välsignelsens tider. 
Ur samvetets nöd föddes bot med sång, 
man prisade Frälsarens strider. 

5. Den elden nu tänd i vårt eget bröst, 
låt Anden nå gamla och unga, 
så synden vi lämnar och världens tröst, 
men Frälsarens verk vill besjunga. 

6. I bön vill vi bida den nådens dag
när ungdomen söker Guds ära,
när vuxna vill vandra i Herrens lag
och villigt sitt kors tar att bära.

7. O Jesus, så be du för oss till Gud. 
Din Fader, han lyssnar till orden. 
Han sänder sin väckelses förebud 
och elden från himlen når jorden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar