torsdag 21 januari 2016

Jord och himmel, fröjden er


1. Jord och himmel, fröjden er,
halleluja,
Gud i dag sin Son oss ger,
halleluja!
Oss till frälsning vorden
//: är han sänd till jorden ://

2. Se, den skönsta blomstervår,
halleluja,
spirar upp i Jesu spår,
halleluja!
Oss till frälsning vorden
//: är han sänd till jorden ://

3. Allt är honom underlagt,
halleluja,
kraft och seger han oss bragt,
halleluja!
Oss till frälsning vorden
//: är han sänd till jorden ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar