torsdag 21 januari 2016

Om inte du, o Gud, finns här
Amerikansk variant av samma koral: 


1. Om inte du, o Gud, finns här,
vem skapar, sköter om och bär
den sköna, vida världen?
Vem skriver lag och stakar ut
för solar, stjärnor utan slut
den jämna, ljusa färden?
Ja, vem har stakat ut för mej
den väg som uppåt riktar sej,
vem skriver i mitt bröst den lag,
som bjuder utan undantag
att alltid rätt
jag göra skall,
om världen all
än skulle väpnas till mitt fall?

2. Jag ser din hand, jag hör ditt bud,
du lever, och i dej, vår Gud,
vi lever och vi rör oss.
Vårt väsens upphov, världens hopp,
till dej går våra böner opp,
du känner och du hör oss.
Ja, ingen är för dej fördold,
du är vårt ursprung och vårt mål,  
du söker oss, vill ge oss frid,
i dina händer står vår tid,
och skickelsen 
som dunkel var
skall framstå klar
då tidens förlåt rämnat har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar