lördag 30 januari 2016

Herre, förbarma dej över oss (Kyrie)

Julserien:


Fasteserien:Påskserien:Allmänna serien:


Herre, förbarma dej över oss. (://)
Kriste, förbarma dej över oss. (://)
Herre, förbarma dej över oss. (://)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar