lördag 30 januari 2016

Du morgonstjärna, mild och renAlt. koralversion: 


EN ANDLIG BRUDVISA OM DEN TROENDE SJÄLENS FÖRENING MED KRISTUS, SIN HIMMELSKE BRUDGUM


1. Du morgonstjärna, mild och ren, 
Guds nåds och sannings klara sken 
som glans åt jorden givit! 
Du Davids son av Jakobs hus, 
mitt hjärtas fröjd, mitt ögas ljus, 
min kärlek har du blivit! 
Ärlig, 
härlig
och begärlig, 
oumbärlig,
utan like, 
ge mej glädjen i ditt rike! 


2. Du pärla skön som gör mej rik, 
Marias son, Gud Fader lik, 
min Frälsare, min Konung! 
Välkommen i mitt hjärterum, 
din kärleks evangelium
är ljuvligt bröd med honung!
Rör mej,
hör mej!
Hosianna!
Himmelskt manna
är ju orden 
som du talar här på jorden. 


3. Nu i mitt hjärta lys och skin, 
du klara jaspis och rubin, 
med all din kärlek blida. 
Ja, låt mej känna att jag är 
en lem i din församling kär,
en vingren i din sida.
Saften,
kraften,
blad som grönskar
jag mej önskar,
frukt att bära.
Jag vill evigt bli dej nära.


4. Pris vare Gud, som ser mej nu 
när dina milda ögon du
så vänligt mot mej vänder.
O Jesus Krist, din kropp, ditt blod,
ditt ord, ditt liv, din Ande god,
ny låga i mej tänder.
Dra mej,
ta mej
in i famnen,
trygga hamnen
dit jag ilar
och i dina armar vilar.


5. Det är min största fröjd och ro
att den som är mitt A och O
och mej sin Ande sänder,
ska föra mej till paradis,
där jag av glädje till hans pris
ska klappa mina händer.
Amen,
amen,
du min krona,
mej förskona
från att mista
dej, mitt första och mitt sista. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar